บ้าน
English
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดข้อมูล
ASSAB.com

งานปั้มตัดชิ้นส่วน & ปั้มขึ้นรูปโลหะ

print
การปั้มตัดชิ้นส่วน & ปั้มขึ้นรูปโลหะในสภาพเย็น มีการใช้
งานอย่างแพร่หลาย เช่น การเจาะรู การเฉือน การขึ้นรูปลึก
การทุบขึ้นรูปเย็น การอัดรีดขึ้นรูปเย็น การรีดเย็น และการอัด
ผงโลหะ

กระบวนการต่างๆข้างต้น จะมีแรงกระทำทางกลทิ่สูงและมี
การเสียดสีกันที่ผิวสัมผัสระหว่างผิวของแม่พิมพ์และผิวของ
ชิ้นงาน ดังนั้นเหล็กกล้าแม่พิมพ์ต้องมีความต้านทานต่อการ
เสียดสีที่ดี และต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือทน
ต่อการยุบตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับความแข็งของเหล็กกล้าแม่พิมพ์
เหล็กกล้างานเย็นจะต้องมีส่วนผสมของอัลลอย์ดที่สูง และมี
ปริมาณของคาร์ไบด์ (Carbide) ที่มากอีกด้วย เพื่อทำให้ความ
ต้านทานต่อการเสียดสีดีกว่าเหล็กกล้าทั่วๆไป ที่มีส่วนผสม
ของอัลลอย์ดที่ต่ำกว่า โดยเปรียบเทียบจากความแข็งที่เท่ากัน
แต่ปริมาณของคาร์ไบด์ที่มากนั้นมีผลกระทบต่อความ
สามารถการแปรรูปของเหล็กกล้าฯ

แอสแสบ ได้จัดเตรียมเหล็กกล้าเครื่องมือที่ดีที่สุดจากกลุ่ม
เหล็กกล้าคุณภาพสูงของเรา กลุ่มเหล็กกล้าของเราประกอบ
ด้วย เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีส่วนผสมของอัลลอย์ดต่ำ เหล็ก
กล้าคาร์บอนที่มีส่วนผสมของอัลลอย์ดสูง และเหล็กกล้าที่
ผลิตจากผงโลหะด้วยกระบวนการทางโลหะวิทยา อีกทั้งเพิ่ม
เติมด้วยการแนะนำการเลือกใช้เหล็กกล้าเครื่องมือ และการ
ปรับปรุงสมบัติของวัสดุ เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่ดีที่สุด

เพื่อความเหมาะสมตามการใช้งาน วัตถุดิบและจำนวนของ
การผลิต แอสแสบ ของเสนอเหล็กกล้างานเย็น ที่มีความต่าง
กันออกไปเนื่องจากการรวมกันของ

 • ความต้านทานต่อการเสียดสี
 • ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือ
  ต้านทานต่อการยุบตัว
 • ความต้านทานต่อการบิ่นกะเทาะหรือการแตก
  ร้าว
 • ความสามารถด้านการแปรรูปของโลหะ และ
  การเจียรนัย
 • คุณสมบัติด้านการชุบแข็ง เช่น มีการเปลี่ยน
  แปลงขนาดที่ต่ำ


ASSAB SuperClean เหล็กกล้าที่สะอาดบริสุทธิ์

มากกว่า