บ้าน
English
แผนผังเว็บไซต์
ดาวน์โหลดข้อมูล
ASSAB.com

เหล็กกล้าทำมีดบล็อก Rule Die

print
เหล็กกล้าทำมีดบล็อก Rule Die – จากผู้ผลิตเหล็กกล้า Rule

รูปทรงและลักษณะการใช้งาน

ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้ให้ความสำคัญในลักษณะการ
ใช้งานที่เฉพาะทางมากขึ้น และมีการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ การวิจัยเชิงลึกนำไปสู่เหล็กกล้าพิเศษในวันนี้
สำหรับลูกค้าทั่วโลก เพื่อใช้งานกับวัสดุชนิดพิเศษ เช่น เคฟ
ล่าร์ เส้นใยไมโครไฟเบอร์ แผ่นเจียรนัย

ใบมีดบล็อกมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในงานตัดรูปทรง
ของชิ้นงานในอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น
การผลิตรองเท้า เพื่อให้เข้ากับความหลากหลายของวัสดุทำ
มีดบล็อก เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงและรูปแบบ
ของคมตัดในแบบต่างๆมากมาย จากรูปทรงมาตรฐานที่
สามารถใช้งานได้อย่างกว้าวขาวไปถึงรูปทรงตามความ
ต้องการสำหรับการใช้งานที่เฉพาะทางมากขึ้น

รูปทรงฟันปลาสำหรับงานสิ่งทอ และ Gimp-steel สำหรับ
งานตัดลายซิกแซก สำหรับการใช้งานอย่างสูงสุดในงานตัด
ทุกๆงาน

ประเภทและคุณสมบัติ

HF-Orange
เหล็กกล้าคุณภาพสูงสุดที่มีการชุบแข็งขอบคมตัดด้วยความถี่
สูง (High Frequency) ให้ได้ถึงความสามารถสูงสุดในการดัด
งอ ความคงทนและประสิทธิผลของการตัดชิ้นงานขั้นสุดท้าย

Normal-Yellow
มีการเพิ่มความแข็งให้สูงขึ้นสำหรับงานที่ต้องการความคง
ทนของรูปร่างที่สูงขึ้น (ไม่มีการชุบแข็งขอบคมตัดด้วย
ความถี่สูง)

HF-Yellow
มีขอบคมตัดที่แข็ง(มีการชุบแข็งขอบคมตัดด้วยความถี่สูง)
และตัวใบที่แข็งแรง

SPP
เกรดพิเศษสำหรับงานตัดชิ้นงานหนังสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ และ
มีการชุบแข็งขอบคมตัดด้วยความถี่สูง

Eternit
มีตัวใบที่แข็งสูง มีการชุบแข็งขอบคมตัดด้วยความถี่สูงโดย
เพิ่มความแข็งให้สูงขึ้น

Extra-Extrahard
ตัวใบมีความแข็งสูงเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานพิเศษ

 ความหนา ความแข็งของตัวใบ  ความแข็งที่ขอบคมตัด  ความสามารถในการดัด*
 HF-Orange      
 2,0 mm  36-40 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 60°
 2,5 mm  35-39 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 80°
 2,8 mm  35-39 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 85°
 3,0 mm  34-38 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 90°
 >3,0 mm  30-35 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 90°
 Normal-Yellow      
 2,0 mm  40-44 HRC  40-44 HRC  90°
 2,5 mm  39-44 HRC  40-44 HRC  90°
 HF-Yellow      
 2,0 mm  40-44 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 90°
 2,5 mm  39-44 HRC  ~510HV
 (50HRC)
 90°
 SPP      
 2,0 mm    ~510HV
 (50HRC)
 
 90°
 2,5 mm    ~510HV
 (50HRC)
 
 90°
 Eternit      
   40-44 HRC   ~660HV
 (58HRC)

 90°
 ri=min. 5mm

 Extra-Extrahard      
 2,0 mm  47-51 HRC  47-51 HRC  90°
 ri=min. 5mm

* มุมเอียงของขอบคมตัดASSAB SuperClean เหล็กกล้าที่สะอาดบริสุทธิ์

มากกว่า